Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016

Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες.Δόξα και τιμή στους αθάνατους νεκρούς του 1940

«Αἱ ἰταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουσιν ἀπό τῆς 05:30 ὥρας τῆς σήμερον τά ἡμέτερα τμήματα προκαλύψεως τῆς Ἑλληνοαλβανικῆς Μεθορίου.
Αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις ἀμύνονται τοῦ Πατρίου ἐδάφους.»
Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών