Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018

Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

Για ακόμη μια φορά όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια η Φιλαρμονική ορχήστρα του δήμου Ηρακλείου πραγματοποιησε "μουσική επίσκεψη" την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 στο Κατάστημα Κράτησης Αλικαρνασσού λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι οι ήμερες των Χριστουγεννων είναι μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη περίοδος σε ψυχολογικό και συναισθηματικο επίπεδο για τους κρατούμενους και με απώτερο σκοπό την άμβλυνση της κατάστασης αυτής με μια μουσική εκδήλωση που προσέφερε ανθρώπινη εγγύτητα ,ψυχαγωγία και θετικά ερεθίσματα.